Privacy policy for the RIST app

RIST appen er utviklet av Funn AS for Narvik Kommune – Veg og Park. Appen fungerer som et verktøy for Narvik Kommune – Veg og Parks ansatte for registrering og vedlikehold av informasjon om sluker, kummer, stikkrenner og bekkeinntak langs det kommunale vegnettet. Pulikum kan bruke appen til å se hvor de ulike objektene befinner seg i en kartløsning, og kan også få opp mer informasjon om objektet.

Appen henter ikke inn noe personlig informasjon om brukeren, og den deler heller ikke noe informasjon med tredjepart.

Spørsmål rundt RIST appen skal rettes til Funn AS, kontaktinformasjon finnes på https://www.funn.no.

© 2017 Funn AS. All rights reserved.
Visiting Adress: Teknologiveien 10
Narvik, NORWAY

Phone: 02448
Email: kundeservice@funn.no

Store icon 1024