Miljøstasjon for måling og logging av merdemiljø

Temperatur, oksygen og strømhastighet i merder er viktige variabler for overvåkning av fiskevelferd og miljøkvalitet, og gode styringsparametere ved fôring av fisk. Funns Miljøstasjon måler og logger disse miljøvariablene, samt utløser alarmer opp mot terskelverdier, og gir dermed mulighet for kontinuerlig overvåkning og justering av den daglige driften.

 • Vilkårlig tilkobling av sensorer med uttak til 5 vannsensorer og 1 havstrømsensor
 • Stasjonen er satt opp til å måle vanntemperatur, oppløst oksygen, salinitet og havstrøm.
  • Temperatur er grunnlaget for alle fôringsregimer og veksttabeller.
  • Oksygen og salinitet er viktige faktorer for vekst og fiskevelferd
  • Strømsensoren gir kunnskap som forhindrer fôrspill
 • Målinger hvert minutt som lager grunnlag for datatabell som lagrer min/avg/max fra samtlige sensorer hvert 10 min.
 • Datainnsamling automatisk hvert 20 min som lagres og måledata kan lastes ned i Excel-format
 • Datapresentasjon ved pålogging i egen/felles portal
 • Visning i portal: Kart, Real Time Display, Historical Data, Quick View
  • Kartpresentasjon- (Real Time Display – detaljert visning av måling og i hvilken merde)
  • Historical Data – visning i diagramformat for hver stasjon (standard innstilling for tidsvisning er 2 dager)
  • Quick View – mer detaljert visning av historiske data
 • Utført i hardplast IP67
 • Valgfri tilkobling 230V/12V

Demo/mer informasjon?

miljostasjon2

Vil du ha mer informasjon? Ring Jostein Martinsen på tlf. 901 66 770 eller fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg:

 • rokter1
 • rokter2
 • Funn Miljøstasjon montert på merde

  montert