Lokal IT-drift
og support

Vi har avdelingskontorer i Alta, Finnsnes, Harstad, Sortland, Narvik, Bodø, Oslo og på Svalbard, og kan ta totalansvar for hele IT-løsningen for din bedrift eller organisasjon; fra innkjøp til drift og 24/7 support.

Kart FUNN web2017
 • Generelt

  En generell oversikt over hva vi kan bidra med når dere skal investere i nye servere eller annet IT-utstyr som skal plasseres i bedriftens lokaler, eller allerede har en IT-løsning som dere ønsker konsulentbistand til.

 • Servere

  Våre konsulenter tar seg av den daglige driften av servere i din virksomhets lokaler. Dette kan vi gjøre både ved fysisk oppmøte og fjerntilkobling. Alle servere tas inn i våre driftsrutiner ift. support, overvåkning, og sikkerhet.

 • Klienter

  Proaktiv drift av PCer, nettbrett eller annet brukerutstyr. Vi sørger for at din virksomhets klienter fungerer slik de skal, og overvåker ressursbruk for å oppdage problemer før de oppstår.

 • Periferi

  Drift av skrivere, skannere og andre perifere enheter. I nært samarbeid med leverandørene for optimal funksjonalitet.

 • Nettverk

  Vi kan ta ansvar for både bredbåndslinjer og interne nettverk for din virksomhet. Enten du har behov for drift av innendørs nettverk, eller mer avansert drift av utendørs radiobasert nettverksutstyr.

 • Funn PCK (Kasseløsning/POS)

  Komplett kasseløsning for butikker, restauranter o.l. Inneholder PC, kvitterings- og etikettskriver, strekkodescanner, håndholdt kasse, og programvare som håndterer ordre, lager og faktura, samt innkjøp og webshop.

 • Funn Møterom

  Komplett møteromsløsning med 360-graders HD-kamera som følger den som snakker, HD-lyd, 96-tommers skjerm, m.m.

 • Funn Datasletting

  100% sikker sletting av harddisker og backuptaper. Med et enormt magnetfelt fra en degausser sertifisert av bl.a. NSM og NATO. “Gradert” informasjon til og med “Hemmelig” kan slettes.

 • Funn Nettverkstest

  Vi anbefaler å teste nettverket i din virksomhets lokaler, som en del av vår leveranse av skytjenester. Og tilbyr å plassere ut en datamaskin i deres lokaler; en maskin som vil gjennomføre ulike tester for å avdekke evt. nettverksutfordringer før dere tar i bruk skytjenester.