Funn Skylar
Security

Skylar Security tilbyr økt IT-driftssikkerhet gjennom overvåking, rapportering, og beskyttelse mot virus, spionprogramvare, “phishing”, trojanere, og “root kits”. Den inneholder også en toveis brannmur som varsler og stopper forsøk på inntrengning (“intrusion detection”).

Alle enheter med en IP-adresse kan overvåkes. Det betyr at både PCer, nettverksutstyr, servere og annet utstyr tilkoblet nettverk kan overvåkes. Uventede hendelser oppdages på et tidlig tidspunkt, i mange tilfeller før en feilsituasjon oppstår, og man kan dermed løse problemet proaktivt. Du kan velge å håndtere alarmer selv, eller inngå en avtale med oss om proaktiv drift av din bedrifts ulike enheter.

Med Skylar Security får du full oversikt over din bedrifts “inventar”, og kan ut fra automatisk genererte rapporter ta investerings- beslutninger basert på en komplett og detaljert oversikt over de enhetene som finnes i bedriftens nettverk. Rapportene inneholder eksempelvis detaljer rundt garantitid, modellnummer, operativsystem, prosessor, minne, lagringskapasitet, siste oppdateringer, m.m.

De fleste nettverk er forskjellige, og dermed er behovene ulike fra bedrift til bedrift. Derfor har vi delt inn Skylar Security i flere deler:

  • Skylar Security Klientovervåking
  • Skylar Security Nettverksovervåking
  • Skylar Security Serverovervåking
  • Skylar Security PC-beskyttelse

Antivirus og overvåking for proaktiv IT-drift

Skylar Security er en nettsky-tjeneste levert fra vårt datasenter. Den beskytter Windows-baserte PCer/servere mot virus og annen malware, basert på prisvinnende teknologi fra Bitdefender.

Mer informasjon? Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg: