Våre produkter
og tjenester

Er dere klar for Skytjenester? Trenger dere nye nettsider, apper eller annen skreddersydd teknologi? Har dere planer om å investere i nye servere, PC’er, nettbrett, mobiltelefoner, butikkdata eller annet IT-utstyr?

Vi har folk og løsninger som dekker alle dine IT-behov:

 • Funn Skytjenester

  Funn leverer servere, programvare og data via Skylar; vår skytjeneste plassert innenfor Norges grenser.

 • Maskinvare

  Funn leverer maskinvare i alle varianter fra ledende og anerkjente produsenter.

 • Lokal IT-drift & support

  Våre konsulenter kan ta seg av den daglige driften av servere og utstyr i din virksomhets lokaler.

 • Utvikling

  Vi har bred kompetanse innen utvikling av webber, apper og systemer, integrasjoner og design.

 • Support &
  Rådgivning

  Vi legger alt til rette for at våre kunder skal ha gode brukeropplevelser og et bekymringsfritt forhold til IT.

Segmenter

Funn er et av de største IT-selskapene i Nord-Norge, med mer enn 1 300 kunder. Basert på vår kompetanse leverer vi framtidsrettede og helstøpte løsninger med fokus på kost/nytte som gir gode brukeropplevelser og et bekymringsfritt forhold til IT. Kundene våre omfatter privat og offentlig sektor, kommuner, prosessindustri/havbruk og helseforetak.

HAVBRUK

Funn har stor fokus på havbruksnæringen. Vi bidrar med å forenkle, automatisere og skape trygge arbeidsplasser for en krevende og viktig bransje. En bransje som skaper store verdier for Norge.

Våre havbrukskunder har lokaliteter over et stort geografisk område. Effektive og trygge måter å drifte disse lokalitetene er avgjørende for å kunne skape lønnsomhet og trygge arbeidsfolk. Vi bygger løsninger innenfor sentralisert foring. Foring og styring av denne fra ett sentralt punkt. Fullt ut automatisert.

HELSE

Helsesektoren i Norge har et betydelig omfang. Sektoren er organisert i fire regionale helseforetak, som igjen styrer til sammen 41 sykehus. I tillegg kommer private aktører.

Funn gjør en betydelig satsning innenfor samhandling mellom pasient og sykehus. Sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utvikler vi fremtidens verktøy for strukturerte pasienttilbakemeldinger – PING!, som skal sikre at pasienter og pårørende på en enkel og strukturert måte kan gi sine tilbakemeldinger til sykehus.

PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR

Privat sektor er en samlet betegnelse for foretak som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Offentlig sektor skal sørge for felles oppgaver. produsere fellestjenester og forvalte felles verdier i samfunnet.

Selv om private bedrifter tilsynelatende er mer avhengig av profitt for å overleve, har offentlig sektor så stor innvirkning på landets samlede verdiskapning at det stadig rettes oppmerksomhet mot forvaltning av ressursene. Det betyr at begge er avhengige av gode samarbeidspartnere som tilbyr kostnadseffektive løsninger.

Kunder

Funn leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av bedrifter; små som store, offentlige og private. Vi har som målsetting å være en leverandør over tid. Det betyr at vi må levere riktige varer og tjenester til rett pris og til rett tid. Ikke bare én gang, men hele tiden. For oss er kundenes tilbakemeldinger et av våre viktigste styringsverktøy.

Om oss

Funn ble etablert i Narvik i 1989, og hadde som et av sine største teknologiske oppdrag å utvikle en elektronisk versjon av Norsk Lysningsblad (Doffin), like etterfulgt av etablering av Narviknett, samt oppbygging av et sentralisert system for datadrift for A-pressen i Nord-Norge.

Selskapet har i dag rundt 75 medarbeidere i Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Oslo og på Svalbard. Konsernet omsetter for rundt 120 millioner kroner, og Funn er en av Nord-Norges største aktører innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, med kunder over hele landet.

Vi er innovative
Vi leverer framtidsrettede løsninger som begeistrer kunden og gjør oss stolte.

Vi er løsningsorienterte
Vi har vilje og evne til å finne smarte løsninger som gir gode brukeropplevelser.

Vi er strategiske
Vi forstår kunden og kundens kunde og har fokus på kost/nytte i alle prosjekter.

Vi er forutseende
Gjennom tilstedeværelse og tilgjengelighet fjerner vi kundens bekymringer rundt IT.

Vi er helstøpte
Som komplett IT-leverandør med lang fartstid er vi et sikkert valg og en solid aktør.

Vi deler kunnskap
Vi jobber på tvers av fagområder og avdelinger og deler kompetansen vår med hverandre.

Kontakt oss

Sentralbord: 02448
Call us from abroad: +47 79 00 50 00
E-post: helpdesk@funn.no

Postadresse hovedkontor: Funn AS | Pb. 528 | 8507 Narvik

Alt tekst
Narvik:Bodø:Finnsnes:Harstad:Sortland:Svalbard:Oslo:
Teknologiveien 10
8517 Narvik

Tlf: 02448
helpdesk@funn.no

Org. nr: 951 445 746

Påls vei 6
8008 Bodø

Tlf: 75 56 56 00
bodo@funn.no

Org. nr: 991 891 552

Ringveien 25
9300 Finnsnes

Tlf: 02448
helpdesk@funn.no

Org. nr: 951 445 746

Tore Hunds gate 5
9404 Harstad

Tlf: 77 01 31 00
helpdesk@funn.no

Org. nr: 951 445 746

Havnegata 40
8400 Sortland

Tlf: 76 11 30 00
sortland@funn.no

Org. nr: 951 445 746

Vei 605-1
9170 Longyearbyen

Tlf: 79 02 22 00
svalbard@funn.no

Org. nr: 986 366 334

Schweigaardsgate 34F
0191 Oslo

Tlf: 02448
helpdesk@funn.no

Org. nr: 951 445 746

Se kontaktinfo for våre medarbeidere nedenfor:

Narvik

Gunn Alvestad : Økonomisekretær

Gunn Alvestad

Økonomisekretær

+47 960 97 100 gunn.alvestad@funn.no
Bjørn Sivertsen : Prosjektleder havbruk

Bjørn Sivertsen

Prosjektleder havbruk

+47 908 27 112 bjorn.sivertsen@funn.no
Erik Sommerli : Prosjektutvikler havbruk

Erik Sommerli

Prosjektutvikler havbruk

+47 905 24 019 erik.sommerli@funn.no
Sondre Carlyle Åmo : Lærling

Sondre Carlyle Åmo

Lærling

+47 960 97 102 sondre.carlyle.aamo@funn.no
Hans-Arne Arctander : Systemkonsulent

Hans-Arne Arctander

Systemkonsulent

+47 901 38 448 hans-arne.arctander@funn.no
Alexander Bergvik : Salgskonsulent

Alexander Bergvik

Salgskonsulent

+47 975 56 301 alexander.bergvik@funn.no
Aleksander Boltås : Systemkonsulent

Aleksander Boltås

Systemkonsulent

+47 976 67 638 aleksander.boltas@funn.no
Kent Christensen : Prosjektleder

Kent Christensen

Prosjektleder

+47 941 42 174 kent.christensen@funn.no
Torgeir Fagerjord : Senior Systemkonsulent

Torgeir Fagerjord

Senior Systemkonsulent

+47 905 94 455 torgeir.fagerjord@funn.no
Torje Garnes : Supportkonsulent

Torje Garnes

Supportkonsulent

+47 415 44 151 torje.garnes@funn.no
Roger Garfjell : Senior Systemutvikler

Roger Garfjell

Senior Systemutvikler

+47 951 83 848 roger.garfjell@funn.no
Per Granaune : Senior Systemutvikler

Per Granaune

Senior Systemutvikler

+47 975 73 006 per.granaune@funn.no
Eyvind Hanssen : Forretningsutvikler Systemutvikling

Eyvind Hanssen

Forretningsutvikler Systemutvikling

+47 917 85 190 eyvind.hanssen@funn.no
Finn Haukebøe : Konseptansvarlig Datasenter

Finn Haukebøe

Konseptansvarlig Datasenter

+47 928 09 195 finn.haukeboe@funn.no
Jon R. Jacobsen : Gruppeleder Datasenter

Jon R. Jacobsen

Gruppeleder Datasenter

+47 926 62 622 jon.jacobsen@funn.no
Stian Berg Johansen : Interaksjonsdesigner

Stian Berg Johansen

Interaksjonsdesigner

+47 984 88 262 stian.berg.johansen@funn.no
Stig-Roland Knutsen : Systemkonsulent

Stig-Roland Knutsen

Systemkonsulent

+47 907 33 149 stig-roland.knutsen@funn.no
Sindre Langbakk : Supportkonsulent

Sindre Langbakk

Supportkonsulent

+47 901 67 170 sindre.langbakk@funn.no
Daniel Lindseth : IKT-lærling

Daniel Lindseth

IKT-lærling

+47 411 61 059 daniel.lindseth@funn.no
Espen Lund : Økonomisjef

Espen Lund

Økonomisjef

+47 996 16 881 espen.lund@funn.no
Per-Kristian Løvås : Senior Systemutvikler

Per-Kristian Løvås

Senior Systemutvikler

+47 916 48 720 per.kristian.lovas@funn.no
Hilde S. Myrland : Administrasjonssekretær

Hilde S. Myrland

Administrasjonssekretær

+47 960 97 104 hilde.myrland@funn.no
Allan Nilsson : Leder Helpdesk

Allan Nilsson

Leder Helpdesk

+47 977 88 780 allan.nilsson@funn.no
Vidar Pande-Rolfsen : Systemkonsulent

Vidar Pande-Rolfsen

Systemkonsulent

+47 951 95 727 vidar.pande.rolfsen@funn.no
Svein Pedersen : Systemkonsulent

Svein Pedersen

Systemkonsulent

+47 481 36 680 svein.pedersen@funn.no
Bjørn Erik Rønhaug : Forretningsutvikler

Bjørn Erik Rønhaug

Forretningsutvikler

+47 918 88 190 bjorn.erik.ronhaug@funn.no
Lars Ivar Simonsen : Administrerende direktør

Lars Ivar Simonsen

Administrerende direktør

+47 918 03 345 lars.ivar.simonsen@funn.no
Hans Skoglund : Prosjektleder

Hans Skoglund

Prosjektleder

+47 908 62 529 hans.skoglund@funn.no
Rune Solberg : Senior Systemutvikler

Rune Solberg

Senior Systemutvikler

+47 995 19 519 rune.solberg@funn.no
Harald Solvang : Controller

Harald Solvang

Controller

+47 952 40 099 harald.solvang@funn.no
Richard Solvang : Systemkonsulent

Richard Solvang

Systemkonsulent

+47 450 66 628 richard.solvang@funn.no
Kjetil Strand : Markedsansvarlig

Kjetil Strand

Markedsansvarlig

+47 913 69 447 kjetil.strand@funn.no
Tonje Thune : Salgskonsulent

Tonje Thune

Salgskonsulent

+47 909 57 603 tonje.thune@funn.no
Ørjan Torsteinsen : Leder IT Drift

Ørjan Torsteinsen

Leder IT Drift

+47 975 32 596 orjan.torsteinsen@funn.no

Bodø

Mona Edvardsen : Sekretær

Mona Edvardsen

Sekretær

+47 911 97 271 mona.edvardsen@funn.no
Daniel Fjordholm : Senior salgskonsulent

Daniel Fjordholm

Senior salgskonsulent

+47 982 35 622 daniel.fjordholm@funn.no
Marius Gulbransen : Senior systemkonsulent

Marius Gulbransen

Senior systemkonsulent

+47 992 87 060 marius.gulbransen@funn.no
Andreas B. Jenssen : Systemkonsulent

Andreas B. Jenssen

Systemkonsulent

+47 906 61 339 andreas.jenssen@funn.no
Vidar Johansen : Senior salgskonsulent

Vidar Johansen

Senior salgskonsulent

+47 992 87 056 vidar.johansen@funn.no
Sture Nyhagen : Salgsleder

Sture Nyhagen

Salgsleder

+47 917 06 761 sture.nyhagen@funn.no
Rune Olsen : Senior salgskonsulent

Rune Olsen

Senior salgskonsulent

+47 454 21 400 rune.olsen@funn.no
Ørjan Skjelvareid : Systemkonsulent

Ørjan Skjelvareid

Systemkonsulent

+47 988 35 777 orjan.skjelvareid@funn.no
Alexander Stormo : Senior systemkonsulent

Alexander Stormo

Senior systemkonsulent

+47 488 89 730 alexander.stormo@funn.no
Kjetil Strand : Markedsansvarlig

Kjetil Strand

Markedsansvarlig

+47 913 69 447 kjetil.strand@funn.no
Stian Wegner : Systemkonsulent

Stian Wegner

Systemkonsulent

+47 992 87 061 stian.wegner@funn.no

Finnsnes

Jørgen Haugen Blomstrøm : Systemkonsulent

Jørgen Haugen Blomstrøm

Systemkonsulent

+47 995 60 122 jorgen.haugen.blomstrom@funn.no
Cato M. Olsen : Systemkonsulent

Cato M. Olsen

Systemkonsulent

+47 982 46 713 cato.olsen@funn.no

Harstad

Andreas Andersson : Systemkonsulent

Andreas Andersson

Systemkonsulent

+47 907 18 961 andreas.andersson@funn.no
Jack Markus Anthonsen : Seniorrådgiver systemsalg

Jack Markus Anthonsen

Seniorrådgiver systemsalg

+47 970 38 000 jack.anthonsen@funn.no
Trond Erlend Fjellå : Plassjef

Trond Erlend Fjellå

Plassjef

+47 900 41 521 trond.erlend.fjellaa@funn.no
Signor Gjeitanger : Senior salgskonsulent

Signor Gjeitanger

Senior salgskonsulent

+47 950 76 200 signor.gjeitanger@funn.no
Halvor Hegge : Systemkonsulent TeleCom

Halvor Hegge

Systemkonsulent TeleCom

+47 901 66 769 halvor.hegge@funn.no
Aage D. Hofstad : Systemkonsulent

Aage D. Hofstad

Systemkonsulent

+47 988 60 319 aage.hofstad@funn.no
Gard Ohrvik Holand : Systemkonsulent

Gard Ohrvik Holand

Systemkonsulent

+47 909 70 810 gard.holand.ohrvik@funn.no
Rune Kristiansen : Systemkonsulent

Rune Kristiansen

Systemkonsulent

+47 952 58 616 rune.kristiansen@funn.no
Jostein Martinsen : Senior salgskonsulent

Jostein Martinsen

Senior salgskonsulent

+47 901 66 770 jostein.martinsen@funn.no
Christel Paulsen : Systemkonsulent

Christel Paulsen

Systemkonsulent

+47 926 31 216 christel.paulsen@funn.no
Arne-Johan Pedersen : Systemkonsulent RadioCom

Arne-Johan Pedersen

Systemkonsulent RadioCom

+47 901 66 772 arne-johan.pedersen@funn.no
Jon-Arne Storelv : Systemkonsulent

Jon-Arne Storelv

Systemkonsulent

+47 481 87 167 jon-arne.storelv@funn.no
Yngve Thoresen : Systemkonsulent RadioCom

Yngve Thoresen

Systemkonsulent RadioCom

+47 901 66 771 yngve.thoresen@funn.no
Stian Thrane : Senior Systemkonsulent

Stian Thrane

Senior Systemkonsulent

+47 915 35 801 stian.thrane@funn.no
Mattias Torsfred : Systemkonsulent

Mattias Torsfred

Systemkonsulent

+47 958 97 688 mattias.torsfred@funn.no

Sortland

Thomas Bergland : Senior systemkonsulent

Thomas Bergland

Senior systemkonsulent

+47 970 47 262 thomas.bergland@funn.no
Jan Eirik Hestvik : Systemkonsulent

Jan Eirik Hestvik

Systemkonsulent

+47 950 92 800 jan.eirik.hestvik@funn.no
Kenneth Kristiansen : Senior systemkonsulent

Kenneth Kristiansen

Senior systemkonsulent

+47 488 91 563 kenneth.kristiansen@funn.no

Svalbard

Atle Sirevåg : Systemkonsulent

Atle Sirevåg

Systemkonsulent

+47 922 25 781 atle.sirevaag@funn.no
Stian Løkser : Daglig leder

Stian Løkser

Daglig leder

+47 900 11 500 stian.lokser@funn.no
Knut-Andre Øymo : Supportkonsulent

Knut-Andre Øymo

Supportkonsulent

+47 975 12 127 knut-andre.oymo@funn.no

Oslo

Per Kveberg : Faggruppekoordinator Media

Per Kveberg

Faggruppekoordinator Media

+47 916 70 697 per.kveberg@funn.no
Leif-Erik Stormoen : Senior Systemkonsulent

Leif-Erik Stormoen

Senior Systemkonsulent

+47 908 21 357 leif-erik.stormoen@funn.no
Tom Sørlundsengen : Systemkonsulent Media

Tom Sørlundsengen

Systemkonsulent Media

+47 913 22 011 tom.sorlundsengen@funn.no

Våre
samarbeidspartnere

Vi leverer maskinvare og programvare fra anerkjente produsenter og utviklingsmiljøer, og skreddersyr gjerne teknologi for å finne de optimale løsningene for din bedrift.

Her er noen av våre foretrukne samarbeidspartnere: